Uncategorized

ĐẾN ĐÀ NẴNG THÌ ĂN GÌ?

Đà Nẵng là thành phố biển xinh đẹp, đây cũng được xem là trung tâm của ba di sản văn hoá thế giới nổi tiếng: