Tổng Hợp Các Địa Điểm Du Lịch Đà Nẵng

𝟏. 𝐁𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐥𝐥𝐬
⛳ Địa chỉ:khu du lịch Bà Nà Hills, thôn An Sơn, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.
𝟐. 𝐀𝐬𝐢a 𝐏𝐚𝐫𝐤( hiện tại đã hoạt động lại)
⛳ Địa chỉ: 01 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng.
3. 𝘾𝙝ù𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝 Ứ𝙣𝙜 𝘽ã𝙞 𝘽ụ𝙩
⛳ Địa chỉ: Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟒. 𝐁á𝐧 đả𝐨 𝐒ơ𝐧 𝐓𝐫à
Cung đường hấp dẫn nhất Đà Nẵng.
𝟓. 𝐍𝐠ũ 𝐇à𝐧𝐡 𝐒ơ𝐧
⛳ Địa điểm: Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
𝟔. 𝐁ã𝐢 đá 𝐎𝐛𝐚𝐦𝐚
⛳ Địa điểm: Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟕. 𝐒𝐮ố𝐢 𝐤𝐡𝐨á𝐧𝐠 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓à𝐢
⛳ Địa điểm: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài – QL14G xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
𝟖. 𝐂𝐡ợ đê𝐦 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨
⛳ Địa điểm: Đường 2/9, Đà Nẵng ( Gần Asian Park)
𝟗. 𝐂𝐡ợ đê𝐦 𝐒ơ𝐧 𝐓𝐫à
⛳ Địa điểm: Đường Mai Hắc Đế, Sơn Trà, Đà Nẵng (Gần cầu Tình Yêu)
𝟏𝟎. 𝐁ã𝐢 𝐛𝐢ể𝐧 𝐌ỹ 𝐊𝐡ê
⛳ Địa điểm: Phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟏𝟏. 𝐂𝐡ợ 𝐁ắ𝐜 𝐌ỹ 𝐀𝐧
⛳ Địa điểm: 25 Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
𝟏𝟐. 𝐂𝐡ợ 𝐂ồ𝐧
⛳ Địa điểm: 290 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng.
𝟏𝟑. 𝐇ò𝐚 𝐏𝐡ú 𝐭𝐡à𝐧𝐡
⛳ Địa điểm: QL14G, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng.
𝟏𝟒. 𝐁ả𝐨 𝐭à𝐧𝐠 𝟑𝐃 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐲𝐞
⛳ Địa điểm: Art in Paradise Đà Nẵng, Lô C2-10 đường Trần Nhân Tông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
𝟏𝟓. 𝐍𝐠ô𝐢 𝐧𝐡à ú𝐩 𝐧𝐠ượ𝐜
⛳ Địa điểm: 44 Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
𝟏𝟔. 𝐁ã𝐢 𝐭ắ𝐦 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐕ă𝐧 Đồ𝐧𝐠
⛳ Địa điểm: Cuối đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟏𝟕. 𝐂𝐡ợ 𝐇à𝐧
⛳ Địa điểm: 119 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
𝟏𝟖. 𝐑ạ𝐧 𝐍𝐚𝐦 Ô
⛳ Địa điểm: Nam Ô, Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu.
𝟏𝟗. 𝐂á 𝐜𝐡é𝐩 𝐡ó𝐚 𝐑ồ𝐧𝐠
⛳ Địa điểm: Cầu tình yêu,Đà Nẵng.
𝟐𝟎. 𝐂ầ𝐮 𝐭ì𝐧𝐡 𝐲ê𝐮
⛳ Địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟐𝟏. 𝐂ầ𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐬ô𝐧𝐠 𝐇à𝐧
𝟐𝟐. 𝐂ầ𝐮 𝐑ồ𝐧𝐠
𝟐𝟑. 𝐁ả𝐨 𝐭à𝐧𝐠 Đồ𝐧𝐠 Đì𝐧𝐡
⛳ Địa điểm: Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, gần Chùa Linh Ứng.
𝟐𝟒. Đỉ𝐧𝐡 𝐛à𝐧 𝐜ờ
⛳ Địa chỉ: Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟐𝟓. 𝐇ả𝐢 đă𝐧𝐠 𝐓𝐢ê𝐧 𝐒𝐚
⛳ Địa chỉ: Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟐𝟔. 𝐁ã𝐢 𝐭ắ𝐦 𝐍𝐨𝐧 𝐍ướ𝐜
⛳ Địa điểm: Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
𝟐𝟕. 𝐇ả𝐢 đă𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮ậ𝐧 𝐏𝐡ướ𝐜
⛳ Địa điểm: Gần cầu Thuận Phước bờ đông Sông Hàn.
𝟐𝟖. 𝐂ầ𝐮 𝐓𝐡𝐮ậ𝐧 𝐏𝐡ướ𝐜
⛳ Địa điểm: Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.
𝟐𝟗. 𝐂ầ𝐮 𝐓𝐫ầ𝐧 𝐓𝐡ị 𝐋ý
𝟑𝟎. 𝐂ầ𝐮 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐕ă𝐧 𝐓𝐫ỗ𝐢
𝟑𝟏. Đè𝐨 𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧
𝟑𝟐. 𝐂â𝐲 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ô đơ𝐧
⛳ Địa điểm: Đèo Hải Vân, Đà Nẵng.
𝟑𝟑. 𝐂𝐮𝐧𝐠 đườ𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐢ể𝐦 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦
⛳ Địa điểm: Đèo Hải Vân, Đà Nẵng.
𝟑𝟒. 𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧
⛳ Địa điểm: Đèo Hải Vân, Đà Nẵng.
𝟑𝟓. 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐯ă𝐧 𝐡ó𝐚 𝐭𝐡𝐢ế𝐮 𝐧𝐡𝐢 Đà 𝐍ẵ𝐧𝐠
⛳ Địa điểm: 2 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
𝟑𝟔. 𝐇ồ 𝐇ò𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠
⛳ Địa điểm: xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
𝟑𝟕. 𝐂ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ê𝐧 𝐤ỳ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐡ế 𝐆𝐢ớ𝐢
⛳ Địa điểm: Lê Văn Duyệt, Đà Nẵng (Bên cạnh Golden Bay Đà Nẵng).